הבית > התערוכה > תוכן
צמיגים מכה מפגעים לאורך הגדול?
Dec 31, 2016

צמיג בצד.

כאשר אתה תוציא החלק המקומי של הצד בצור, קו וילון שלה צמיג עקב ההשפעה של כוחות חיצוניים, מספר של ניתוק כבל שורש עשוי, מסוכן מאוד.

צמיג הצדדים קעורה

צמיגים רצועת לפעמים הצד כיוון קרינה לצנוח. זהו תוצר של המבנה הפנימי, והיו אין חששות בטיחות, מלא בשימוש.